อาหาร

  • เหล็กเต่ากอ(Lek Tao Koe)
  • กุยช่ายตลาดพลู(Kuichai Taladplu)
  • เป็ดพะโล้ท่าดินแดง(Ped Palo Tha Din Daeng)