ดนตรี,มหรสพ

 • หุ่นกระบอกยายชื้น(Yai Cheun Puppet damp)
 • หุ่นละครเล็ก(Puppet Theater)
 • หัวโขน(Hoa Khon)
 • ขลุ่ยบ้านลาว(Khlui Ban Laos)
 • วงดนตรีพาทยโกศล(The band’s Pathaya Koson)
 • ชุมชนบ้านบุ(Ban Bu community)
 • พู่กัน สง่า มะยุระ(Sagna Mayura Paintbrush)
 • บ้านช่างหล่อ(Ban Chang Lor)
 • อุตสาหกรรมการทำทองเหลือง(The brass industry)
 • การแทงหยวก(Carve a banana stalk pith)
 • โรงหนังธนบุรีรามา(Thon Buri Rama Theater)