สถานที่สำคัญสมัยธนบุรี

พระราชวังเดิม

  • ท้องพระโรงกรุงธนบุรี
  • ตำหนักเก๋งคู่หลังเล็ก
  • ตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่
  • ตำหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • ศาลศีรษะปลาวาฬ
  • เรือนเขียว

ป้อมวิไชยประสิทธิ์
วังสวนลิ้นจี่
วังสวนมังคุด
บ้านพระยาสุริยอภัย
บ้านสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
บ้านพระยาธรรมา
บ้านคุณท้าวทรงกันดาล (ทองมอญ)
บ้านพักข้าราชการกรมการเมือง
ฉางเกลือ (บริเวณวังหลัง)
ฉางเกลือ (บริเวณวัดท้ายตลาด)
วัดอรุณราชวราราม
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดอมรินทรารามราชวรวิหาร
วัดโมลีโลกยาราม
วัดหงส์รัตนาราม
กุฎีใหญ่
กุฎีบน
กุฎีล่าง
กุฎีฝรั่ง (กุฎีจีน)
วัดนาค (วัดพระยาทำ)
วัดพลับ (วัดราชสิทธาราม)
วัดทอง (วัดสุวรรณาราม)
วัดสุทธาวาส
วัดช่องลม (วัดสีหไกรสร)
วัดครุฑ
วัดอัมพวา
วัดเจ้ามูล
วัดบางเสาธง
วัดดีดวด
วัดดอกไม้ (วัดบุปผาราม)
วัดใหญ่ (วัดใหญ่ศรีสุพรรณ)
วัดน้อย (วัดหิรัญรูจี)
วัดสังกัจจายน์ (วัดสังข์กระจาย)
วัดบ้านสวน วัดรามัญประดิษฐ์ (วัดประดิษฐาราม หรือวัดมอญ)
วัดลาว (วัดบางไส้ไก่)
วัดทองบน (วัดทองธรรมชาติ)
วัดบางลำภูล่าง (วัดเศวตฉัตร)
วัดโคก (วัดสันติธรรมาราม)
วัดสำเหร่ (วัดราชวรินทร์)
วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ)
วัดบางสะแกนอก
วัดปากน้ำ
วัดประดู่ในทรงธรรม (วัดประดู่ใน)
วัดบางยี่เรือนอก หรือวัดบางยี่เรือใต้ (วัดอินทาราม)
วัดบางยี่เรือกลาง (วัดจันทาราม)
วัดบางยี่เรือเหนือ หรือวัดมอญ (วัดราชคฤห์)
วัดสุวรรณ